< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=457838712212561&ev=PageView&noscript=1" />
              

Máy ép cám viên mini

  • Dây chuyền sản xuất thức ăn viên hoàn toàn tự động
  • Dây chuyền sản xuất thức ăn viên hoàn toàn tự động
  • Dây chuyền sản xuất thức ăn viên hoàn toàn tự động
  • Dây chuyền sản xuất thức ăn viên hoàn toàn tự động
  • Dây chuyền sản xuất thức ăn viên hoàn toàn tự động
  • Dây chuyền sản xuất thức ăn viên hoàn toàn tự động
  • Dây chuyền sản xuất thức ăn viên hoàn toàn tự động
Dây chuyền sản xuất thức ăn viên hoàn toàn tự động Dây chuyền sản xuất thức ăn viên hoàn toàn tự động Dây chuyền sản xuất thức ăn viên hoàn toàn tự động Dây chuyền sản xuất thức ăn viên hoàn toàn tự động Dây chuyền sản xuất thức ăn viên hoàn toàn tự động Dây chuyền sản xuất thức ăn viên hoàn toàn tự động Dây chuyền sản xuất thức ăn viên hoàn toàn tự động

Dây chuyền sản xuất thức ăn viên hoàn toàn tự động

  • Dây chuyền thức ăn viên định lượng tự động có thể được sử dụng để chế biến thức ăn viên gia súc, gia cầm, nó có tính linh hoạt tốt về nguyên liệu thô và thích hợp cho việc tạo viên ngô, lúa mì, đậu, bột hạt có dầu, v.v. Dây chuyền này có thể đồng thời đáp ứng chế biến bột và chế biến hạt của hai loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi.
  • Yêu cầu  

Giới thiệu

Dây chuyền thức ăn viên định lượng tự động có thể được sử dụng để chế biến thức ăn viên gia súc, gia cầm, nó có tính linh hoạt tốt về nguyên liệu thô và thích hợp cho việc tạo viên ngô, lúa mì, đậu, bột hạt có dầu, v.v. Dây chuyền này có thể đồng thời đáp ứng chế biến bột và chế biến hạt của hai loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi.


Dây chuyền sản xuất thức ăn viên hoàn toàn tự động

Dây chuyền sản xuất thức ăn viên hoàn toàn tự động


Lợi thế

1. Được trang bị hệ thống cân và định lượng tự động, theo tỷ lệ đã đặt để tự động nạp nguyên liệu công thức.

2. Độ chính xác cân cao, độ chính xác cân tĩnh 1 ‰, độ chính xác cân động 3 ‰.

3. Mức độ tự động hóa cao, tự động xả sau khi cân, xả xong tự động bắt đầu đợt cân và trộn tiếp theo.

4. Máy xay kiểu giọt nước, hiệu suất nghiền cao, vận hành êm ái.

5. Máy trộn đai trục vít đôi, độ đồng đều trộn ≥95%.

6. Con lăn áp lực sử dụng cấu trúc rãnh nghiêng để tránh trượt con lăn áp lực.


Dây chuyền sản xuất thức ăn viên hoàn toàn tự động


Dây chuyền sản xuất thức ăn viên hoàn toàn tự động